تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
1381 
الهیات و معارف اسلامی 
موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) 
 
خارج