پلکان صعود(نقش نماز در تعالی اخلاق)
55 بازدید
محل نشر: خلق /32
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
امروزه هر جوان شیفته معنویت را که می بابی اولین سوالی که مطرح می کند این است که برای سیر و سلوک معنوی آیا دستور العملی وجود دارد که انسان را سریع به مقصود برساند؟در مواجه با جلوه های دنیا چه کنیم؟نام بعضی از علماء و اولیاء الهی را می برد و ازراه رسیدن به مقام آنها سوال می کند وگاهی از نرسیدن به مقامات بالای معنوی اظهارتأسف نموده و از راهنمایی نکردن برخی از سالکان و عدم توجه آنها اظهار گلایه و شکایت می نماید!گاهی که با سالکی برخورد می کند از دامها و گامهای شیطان می گوید وخود را در مقابل انها بی سپر می داند و درخواست کمک می کند! حال باید دید بهترین و مطمئن ترین و سریع ترین راه کدام است؟کدام دارو شفابخش درمان درد افراد جامعه است وغفلت را از بین می برد و چرک گناه را زایل می کند و سیئات را تبدیل به حسنات می نماید!آن کدام نردبان است که مؤمن را به بلندای کمال می رساند و به حضرت حق نزدیک می نماید و از زشتیها او را باز می دارد!این معجونی که همه موارد بالا را در خود دارد «نماز»است!